Turkey - Osceola

The Elite Outfitters, White Logo