Turkey - Eastern

The Elite Outfitters, White Logo